Martin Stöhr

Stohr, Martin_Foto David Konecny

(nar. 1970 ve Zlíně)
Básník, redaktor, publicista.

Foto: David Konečný

Vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje jako redaktor časopisu a nakladatelství Host. Založil vlastní edici MaPa, v níž se věnoval vydávání poezie. Žije v Brně.

Debutoval sbírkou básní Teď noci (1995), která stejně jako následující sbírka Hodina Hora (1998) odkazuje na autorovu blízkost ke generaci spirituálně orientovaných básníků 90. let. Ve sbírce Přechodná bydliště (2004) křesťanských motivů ubývá. V roce 2005 získal za tuto sbírku Cenu Jana Skácela. Svou poetikou je jí velmi blízká autorova čtvrtá sbírka Smích ze snu (2012). Stöhrovy básně vyšly také v řadě antologií a v českých i slovenských časopisech, několik jich bylo přeloženo do němčiny, polštiny, slovinštiny, bulharštiny aj.

 

Odkaz na tvorbu autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

page_1_thumb_large

Smích ze snu (Host, 2012)

středa 3. 5. 2017 10:00 2. podlaží budovy 15, sál B

Význam redakční a nakladatelské práce. Panelová diskuze se zástupci nakladatelství Kniha Zlín, Archa a Host. Nejen odborná veřejnost bude moci diskutovat na toto aktuální téma.
Zdarma.

Fotografie z pořadu.

středa 3. 5. 2017 17:00 2. podlaží budovy 15, sál B

Martin Stöhr: Noční hráč. Básník a redaktor Martin Stöhr představí sbírku básní tragicky zesnulého zlínského básníka Stanislava Špačka. Umělecký přednes Zdeněk Lambor, hudební doprovod Zlatka Pelikánová a Marnatosnaha.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Fotografie z pořadu.

>> přejít na program